ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

6 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Thai
Sea Bass (Mawlamying)

Sea Bass (Mawlamying)

 • Thai
 • 92, Phat Khinn Road, Zay Kyo, Mawlamying, Mawlamyaing, MON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ ( MAW LA MYAING OCEAN)

YKKO Kyay-Oh & BBQ ( MAW LA MYAING OCEAN)

 • Burmese Chinese food Thai
 • GF, Ocean Super center, Corner of Thein Gone Rd. & Taninthayi Rd., Mawlamyaing Upper Rd., Mawlamyaing, MON
Burmese
YKKO Kyay-Oh & BBQ ( MAW LA MYAING)

YKKO Kyay-Oh & BBQ ( MAW LA MYAING)

 • Burmese Chinese food Thai
 • Dawei Jetty, Corner of Strand Rd. and Dawei Bridge St., Sit Kae Kone Tsp., Mawlamyaing., Mawlamyaing, MON
Chinese food
Shwe Lar Hot Pot (Mawlamying Ocean)

Shwe Lar Hot Pot (Mawlamying Ocean)

 • Chinese food Thai Others
 • Thein Ghone Road & Thaninthayi Road, Boone Ward, Ocean Center, Mawlamying , Mawlamyaing, MON
South East Asian
Seasons Bakery & Cafe (Mawlamyine Branch)

Seasons Bakery & Cafe (Mawlamyine Branch)

 • South East Asian Others
 • Betweem Thein Ghone Road & Taninthayi Road,Than Lwin Garden, Mawlamyine Upper Road, Mawlamyine., Mawlamyaing, MON
Korean
Lotteria (Mawlamyaing)

Lotteria (Mawlamyaing)

 • Korean
 • Ocean Super Center, Thanlwin Garden, Upper Mawlamyine Rd., Bohgone Qtr, Mawlamyine, Mon State., Mawlamyaing, MON