ေရးပါ

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

စားေသာက္ဆိုင္ရ ရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပံ့

အေျခခံ ရရိွႏိုင္မည္.အေထာက္အပ

အခ်ိန္

ရည္ရြယ္ခ်က

ပိတ္သည

Monthly Promotions

Easy
Easy Cafe & Restaurant

Mobile coupon and get deals!

Chocolate cake with peanut butter ganache, Singapore Chicken Rice are best-selling menu at the restaurant. ...


Xi-Yang-Yang
Xi Yang Yang ( Taiwanese Restaurant )

Mobile coupon and special discount!

Taiwanese Dumpling are very popular in Yangon....

4 သင္ရွာေဖြေနေသာဆိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ စားေသာက္ဆိုင္

Burmese
Tint Tint Myanmar (Bagan-Nyaung Oo)

Tint Tint Myanmar (Bagan-Nyaung Oo)

  • Burmese
  • Shwe Pyi Nan Museum, Corner of FIT Street and Bagan-Nyaung Oo Road, Ward(4), Nyaung Oo, Nyaung-U District, MANDALAY
Burmese
Green Elephant ( Nandawun River View Restaurant )

Green Elephant ( Nandawun River View Restaurant )

  • Burmese Chinese food Thai
  • Nandawun River View Restaurant, Near Lawka Nanda Pagoda, New Bagan., Nyaung-U District, MANDALAY
Burmese
Green Elephant ( New Bagan Branch )

Green Elephant ( New Bagan Branch )

  • Burmese Chinese food Thai
  • Corner of Sabal Street & Cherry Street,New Bagan, Nyaung-U District, MANDALAY
Burmese
Hotel Linn & Restaurant

Hotel Linn & Restaurant

  • Burmese Chinese food
  • Popa, Nyaung-U District, MANDALAY