မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • အေနာက္တိုင္း အစားစာ / အျခား အစားစာ
 • K.3000-32000
 • K.3000-32000

AJ’s Bar & Grill Restaurant ဆိုင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူအမ်ားၾကားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနေသာ ဆိုင္တစ္ဆိ္ုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိ္ုင္ရ႔ဲ တည္ေနရာေလးကေတာ့ အမွတ္-၁၃၂ ၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းေထာင့္ႏွင့္ အေနာ္ရထာ လမ္းေထာင့္ ၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အေနာက္တိုင္း အစားအစာမ်ား ရရွိႏိုင္ၿပီး အရက္ ၊ ဘီယာႏွင့္ Cocktail ၊ Mocktail မ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေသာဆိ္ုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိ္ုင္တြင္ ေရာင္းခ်ေသာ အရက္ ၊ ဘီယာမ်ားကိုလည္း အရည္အေသြး ျပည့္မွီေသာ California ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းထားပါတယ္။
Grilled mashed potatoes with steak ၊ Beef ၊ Roasted Potato ၊ Grill Chills ၊ Pork and fish tacos ၊ Barger န႔ဲ Grilled Chicken sandwich မ်ားကေတာ့ စားသံုးသူမ်ား၏ အႀကိဳက္ဆံုး ဟင္းလွ်ာမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ရ႔ဲ အေရာင္းရဆံုး လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုင္ရ႔ဲ ျပင္ဆင္မႈကေတာ့ အေနာက္တိုင္းစတိုင္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး အတြင္းပိုင္း ျပင္ဆင္မႈမွာေတာ့ ေခတ္မွီေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဆိုင္ပတ္၀န္းမွာလည္း တိတ္ဆိတ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ၿပီး ဆိ္္ုင္အျပင္တြင္ ထိုင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္လည္း ေလေကာင္းေလသန္႕လည္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ AJ’s Bar & Grill Restaurant ဆိုင္သည္ ညေန ၄ နာရီတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာေၾကာင့္ ညစာကို ဆိုင္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္း အစားအစာမ်ား စားသံုးခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆိုင္တြင္ ညေန ၄ နာရီမွ ည ၈ နာရီအတြင္း လာေရာက္စားသံုးသူတိုင္းအား ၅၀ % ေလွ်ာ့ေပးျခင္း အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါတယ္။
AJ’s Bar & Grill Restaurant ဆိုင္တြင္ ေမြးေန႔ပြဲမ်ား ၊ ပါတီပြဲမ်ား က်င္းပခ်င္သူမ်ားအတြက္ ဆိ္ုင္တာ၀န္ခံမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမွဳႏွင့္ စားစရာမ်ား အရသာရွိျခင္းေၾကာင့္ AJ’s Bar & Grill Restaurant ဆိုင္ကို သြားေရာက္ စားသံုးၾကည့္ဖို႔ တိ္ုက္တြန္းလိ္ုက္ပါတယ္။

AJ's Bar & Grill Restaurant

 • အေနာက္တိုင္း အစားစာ | အျခား အစားစာ
 • ခရစ္ဒစ္ကတ္
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ | အင္တာနက္သံုးစဲြခြင့္
 • ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္
 • +959 785422151
 • 04:00 PM - 11:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.132, Corner of Bo Myat Htun Street Anawrahta Road, Botahtaung Township
 • Facebook
 • Web Site
 • 80

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား