မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • တရုတ္ အစားစာ / ကိုရီးယား အစားစာ / ထိုင္း အစားစာ
  • K.4000-5000
  • K.4000-5000

Ahjumma Kitchen Restaurant ဆိ္ုင္သည္ အမွတ္-၂၃ (ဘီ) ၊ န၀ေဒးလမ္း ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တြင္ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ ဆိုင္ဖြင့္တာကေတာ့ ၃ ႏွစ္ရွိၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ လူအမ်ားၾကားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနေသာ ဆိုင္ျဖစ္ၿပီး အဓိက ရရွိႏိုင္ေသာ အစားအစာမ်ားမွာ ကိုးရီးယားအစားအစာမ်ား ၊ တ႐ုတ္အစားအစာမ်ား ၊ ထိုင္းအစားအစာမ်ား ႏွင့္ အျခားလတ္ဆတ္ေသာ ရာသီေပၚသစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေသာဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ အစားအစာမ်ားကို ႏိ္ုင္ငံျခား အေတြ့အၾကံဳမ်ားေသာ ဝါရင့္စားဖိုမွဳးမ်ားမွ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ေပးေသာေၾကာင့္ ကိုးရီးယားအစားအစာႏွင့္ အျခား အစားအစာမ်ားကို အရသာ မပ်က္ စားသံုးခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။
Ahjumma Kitchen Restaurant ဆိုင္အျပင္အဆင္ေလးကေတာ့ အေနာက္တိုင္းစတိုင္ျဖင့္ ခင္းက်င္း ျပင္ဆင္ထားၿပီး ဆိ္ုင္မွာ ၂ ထပ္ ရွိပါတယ္။ ဆိုင္ရ႔ဲ အေပၚထပ္မွာဆိုရင္လည္း လူဦးေရ ၆၀ ခန္႕ဆန္႕ေသာ ေမြးေန႔ပါတီမ်ား ကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၊ မိသားစု မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ က်င္းပႏိ္ုင္ရန္အတြက္ ဆိုင္တာ၀န္ခံမွ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါတယ္။ ဆိ္ုင္ရ႔ဲ အေပၚထပ္ ၊ ေအာက္ထပ္တြင္လည္း မွန္တံခါးမ်ားျဖင့္ ကာရံထားတ့ဲ အတြက္ ဆိုင္အတြင္းမွေန၍ န၀ေဒး လမ္းမႀကီးကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ Ahjumma Kitchen Restaurant ဆိုင္အတြင္းရွိ စားပြဲဝိုင္းတစ္ခုတြင္ လူဦးေရ ၂ ဦး သို႔မဟုတ္ ၄ ဦး ထိုင္၍ စားသံုးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္သူစံုတြဲမ်ားအတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ေဖာ္ေရႊၿပီး သြက္လက္ျမန္ဆန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ စားသံုးသူမ်ား စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါတယ္။ Ahjumma Kitchen Restaurant တြင္ ေရာင္းခ်ေသာ စားစရာမ်ားမွာလည္း ေစ်းႏွဳန္းသင့္တင့္ေသာေၾကာင့္ လူတန္းစားမေရြး စားသံုးႏိုင္ေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုင္အျပင္အဆင္လည္း သပ္ရပ္မႈရွိျပီး စားစရာမ်ားရ႔ဲ အရသာရွိမွဳႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္မႈတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစေသာေၾကာင့္ Ahjumma Kitchen Restaurant သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေကာင္းဆံုး ဆိ္္ုင္တစ္ဆိုင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Ahjumma Kitchen Restaurant

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား