မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • ျမန္မာအစားစာ / အျခား အစားစာ
  • K.2500-5500
  • K.2500-5500

999 Shan Food Restaurant (Junction Square) ဆိုင္သည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ့ဲၿပီး ယခုခ်ိ္န္ထိေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ေနေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိ္ုင္ရ႔ဲ တည္ေနရာေလးကေတာ့ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ Junction Square Shopping Mall မွာ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အျခားဆိုင္ခြဲ ၂ ဆိုင္ကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခ့ဲေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္မွာ ရရွိႏိုင္ေသာ အဓိကအစားအစာမ်ားမွာ ရွမ္း႐ိုးရာ အစားအစာမ်ား ၊ တ႐ုတ္အစားအစာမ်ား ၊ လတ္ဆတ္ေသာ ရာသီေပၚသစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ဖက္ရည္မ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။
999 Shan Food Restaurant (Junction Square) အတြက္ အစားအစာမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ေပးေသာ စားဖိုမွဴးမွာ အေတြ႕အၾကံဳရင့္ေသာ ဝါရင့္စားဖိုမွဴးမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွမ္းအရသာ မပ်က္စားသံုးခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။
ဆိ္ုင္အျပင္အဆင္မွာေတာ့ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာပံုစံျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ေရာက္လာသူအားလံုး၏ စိတ္ကိုလန္းဆန္းေစပါတယ္။ 999 Shan Food Restaurant (Junction Square) ဆိုင္တြင္ ရွမ္း႐ိုးရာေခါက္ဆြဲသုတ္ႏွင့္ ႃမွီးရွည္မွာ စားသံုးသူမ်ား၏ အႀကိဳက္ဆံုးမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆိုင္၏ ေရာင္းရဆံုးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
999 Shan Food Restaurant (Junction Square) မွာ လူသိမ်ားၿပီး စည္ကားေသာ ေရွာ့ပင္းစင္တာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေၾကာင့္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ရင္း ရွမ္းအစားအစာ စားသံုးခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္၏ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ေဖာ္ေရြေသာ အျပံဳးမ်ားျဖင့္ သြက္လက္ျမန္ဆန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္ေပးေသာေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။
999 Shan Food Restaurant (Junction Square) တြင္ စားစရာမ်ား၏ ေစ်းႏုန္းမ်ားမွာလည္း သင့္တင့္ေသာေၾကာင့္ လူတန္းစားမေရြး စားသံုးႏိ္ုင္ေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 999 Shan Food Restaurant (Junction Square) ဆိုင္သည္ မနက္ ၆ နာရီတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာေၾကာင့္ ဆိုင္ေကာင္းေကာင္းတြင္ ရွမ္းအရသာ ေကာင္းေကာင္းစားခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။

999 Shan Noodle House (Junction Square)

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား