မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • အေနာက္တိုင္း အစားစာ / အျခား အစားစာ
 • K.12000-12000
 • K.14000-14000

50th Street Restaurant

  2018/01/09

50th Street Restaurant

  2018/01/09

50th Street Restaurant

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

Avocado Toast

  2018/01/09

Full English Breakfast

  2018/01/09

Kung Pao Buffalo Wings

  2018/01/09

50th Street Nachos

  2018/01/09

50th Street Burger

  2018/01/09

Chicken Nuggets

  2018/01/09

Pizza

  2018/01/27

Mussels with Fries

  2018/01/27

50th Street Cafe Restaurant Bar

 • အေနာက္တိုင္း အစားစာ | အျခား အစားစာ
 • အီတလီစတိုင္ေခါက္ဆဲြ | ပီဇာ
 • ခရစ္ဒစ္ကတ္
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | အားကစား တီဗီြ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | အင္တာနက္သံုးစဲြခြင့္ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +951 397060
 • +951 397061
 • 10:00 AM - 11:59 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.9/13, 50th Street , Botahtaung Township, Yangon.
 • Facebook
 • Web Site
 • 200

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား