မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • အေနာက္တိုင္း အစားစာ / အျခား အစားစာ
 • K.12000-12000
 • K.14000-14000

Avocado Toast
 • Avocado Toast
Full English Breakfast
 • Full English Breakfast
Kung Pao Buffalo Wings
 • Kung Pao Buffalo Wings
50th Street Nachos
 • 50th Street Nachos
50th Street Burger
 • 50th Street Burger
Chicken Nuggets
 • Chicken Nuggets
Pizza
 • Pizza
Mussels with Fries
 • Mussels with Fries

50th Street Cafe Restaurant Bar

 • အေနာက္တိုင္း အစားစာ | အျခား အစားစာ
 • အီတလီစတိုင္ေခါက္ဆဲြ | ပီဇာ
 • ခရစ္ဒစ္ကတ္
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | အားကစား တီဗီြ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | အင္တာနက္သံုးစဲြခြင့္ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အဖဲြ့လိုက္၊ပါတီ | ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္လည္ပတ္သူ | စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +951 397060
 • +951 397061
 • 10:00 AM - 11:59 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.9/13, 50th Street , Botahtaung Township, Yangon.
 • Facebook
 • Web Site
 • 200

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား