မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • တရုတ္ အစားစာ
 • K.2800-3400
 • K.2800-3400

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

  2018/01/09

Kyay Oh Ba Yin (Shop 4)

 • တရုတ္ အစားစာ
 • အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို ့ေပးသည္၊ | ျပင္ပ သို ့ ယူေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ | ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • စံုတဲြ | အမ်ိဴးသား | အမ်ိဴးသမီး | သင္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း
 • +951201830
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • Bo Myat Htun Street, Botahtaung Township, Yangon.
 • Facebook

ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား